Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Σας ενημερώνουμε για τη  τροποποίηση της προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα του υπουργείου Παιδείας πατώντας επάνω στα link που ακολουθούν

ΕΓΓΡΑΦΟ_1
ΕΓΓΡΑΦΟ_2
ΕΓΓΡΑΦΟ_3
ΕΓΓΡΑΦΟ_3