Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.26.5/4516/14-5-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ορίστηκε ως εξεταστικό κέντρο για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών το 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων (Γ. Παπανδρέου 4-6, Ιωάννινα).