Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 θα ανοίξουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων (ιδιωτικά και δημόσια), ύστερα από τις διακοπές των Χριστουγέννων 2018, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων 2019. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που διέπει τη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019.
Καλή χρονιά!