Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com
Τα μαθήματα των φετινών προαγωγικών/απολυτηρίων εξετάσεων στα ΓΕΛ

Με Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται θέματα αξιολόγησης Λυκείου και ειδικότερα τα μαθήματα που ανήκουν στην Ομάδα Α’ (γραπτώς εξεταζόμενα) στα οποία θα εξεταστούν στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου οι μαθητές που φοιτούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου.
Ειδικά για το θέμα των προαγωγικών/απολυτηρίων εξετάσεων Γενικών Λυκείων  τα μαθήματα που ανήκουν στην Ομάδα Α (γραπτώς εξεταζόμενα) είναι τα εξής:

Α΄ Λυκείου:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Ιστορία
Φυσική
Χημεία
Πολιτική Παιδεία

Β΄ Λυκείου:
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
Ιστορία
Βιολογία
Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών) και

Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού Γ΄ ημερησίου Λυκείου :
Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Ιστορία
Βιολογία