Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Η πιστοποιημένη διδασκαλία των ξένων γλωσσών αποτελεί προτεραιότητα για τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΝΕΣΙΣ και στο πλαίσιο αυτό, ομάδα μαθητών θα συμμετάσχει στο φετινό μαθητικό διαγωνισμό που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μαθητές σχολείων από όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου μέσω της μετάφρασης κειμένων θα έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τις δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες αλλά και να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας τους σε μία ξένη γλώσσα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Νοεμβρίου 2016 και η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ε.Ε. θα αξιολογήσει τις μεταφράσεις και θα επιλέξει την καλύτερη μετάφραση (μία) από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.