Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Σας διαβιβάζουμε έγγραφα σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης είναι από 2 έως 20 Μαΐου 2019.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-20