Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Σας υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 λήγει η προθεσμία μέσα στην οποία οι υποψήφιοι των ΓΕΛ για είσοδο στα ΑΕΙ (φετινοί τελειόφοιτοι και απόφοιτοι προηγούμενων ετών) μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν οριστικά ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο (Μ.Δ).