Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια ορίζεται η Τετάρτη 22 Μαΐου 2019. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων διεξάγονται από την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. Σας επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας με όλες τις πληροφορίες.

Eγκύκλιος