Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων στα Γυμνάσια ορίζεται η Τετάρτη 29 Μαΐου 2019. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης στα Γυμνάσια θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019. Σας επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας με όλες τις πληροφορίες.