Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 λήγουν τα μαθήματα στα ημερήσια Γενικά Λύκεια και την Πέμπτη 31η Μαΐου 2018 λήγουν τα μαθήματα στα ημερήσια Γυμνάσια της χώρας. Μέχρι τις 30 Απριλίου αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης με όλο το χρονοδιάγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων (προαγωγικών και απολυτηρίων).