Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του ΥΠΠΕΘ που αφορά το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 των ειδικών μαθημάτων και ΤΕΦΑΑ.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και ΤΕΦΑΑ 2019