Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 για τα μαθήματα που θα εξεταστούν πανελλαδικά οι απόφοιτοι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μπορείτε να τη δείτε στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ κάνοντας κλικ στο παρακάτω link