Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019.

Άνοιγμα εγγράφου