Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο (καθώς και το σχετικό ΦΕΚ) σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Δείτε το έγγραφο κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Δείτε το ΦΕΚ κάνοντας κλικ ΕΔΩ