Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μαθητικών συμβουλίων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ. Οι μαθητές για ακόμη μία χρονιά βίωσαν τη συμμετοχή στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι και έμαθαν να σέβονται και να κατανοούν τη δημοκρατική πλειοψηφία, μέσα από μια εκλογική διαδικασία που συνδέεται άρρηκτα με την ενίσχυση της μαθητικής πρωτοβουλίας στο Σχολείο. Οι εκλογές διοργανώθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών τους και περιελάμβαναν την ανάδειξη των 15μελών μαθητικών συμβουλίων για το Γυμνάσιο και το Λύκειο αλλά και την ανάδειξη των 5μελών μαθητικών συμβουλίων κάθε τμήματος