Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο του υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα. Για να το διαβάσετε κάντε κλικ στο παρακάτω link