Πολύ όμορφη η εμπειρία της φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο. Από Σεπτέμβριο στο Γυμνάσιο των ΓΕΝΕΣΙΣ

Η μητέρα του Μιχάλη, Γονέας