ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τα σχολεία στεγάζονται σε ξεχωριστές -για την κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης- σύγχρονες εγκαταστάσεις, το Γυμνάσιο-Λύκειο στη Δουρούτη Ιωαννίνων και το Δημοτικό Σχολείο στο Σταυράκι Ιωαννίνων και είναι επίσημα αδειοδοτημένα από το υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΠΠΕΠ.

( ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Φ.Ε.Κ 193 ΤΕΥΧΟΣ Β 1/1/14 ΑΔΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ Φ.Ε.Κ. 298 ΤΕΥΧΟΣ Β 11/2/14)

300 301

 

305 306