ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ψυχοπαιδαγωγικη Υποστηριξη

Στα Εκπαιδευτήρια ΓΕΝΕΣΙΣ λειτουργεί οργανωμένη δομή Συμβουλευτικής, προκειμένου να διαγιγνώσκονται, να προλαμβάνονται έγκαιρα αλλά και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, περιστατικά που σχετίζονται είτε με κάποια μαθησιακή δυσκολία είτε με πιθανή διαταραχή στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη κάποιου μαθητή.

Τη δομή στελεχώνουν Ψυχολόγος, Λογοθεραπευτής και Ειδικοί Παιδαγωγοί, οι οποίοι σε συνεργασία με τη διεύθυνση του Σχολείου, την οικογένεια και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης, επιλαμβάνονται με διακριτικό τρόπο περιστατικών που παρουσιάζουν ψυχοπαιδαγωγικό ενδιαφέρον.

Η υποστήριξη παρέχεται:

· Στον ίδιο τον μαθητή σε συνεργασία με την οικογένει, τη διεύθυνση και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό

· Στην οικογένεια του μαθητή αλλά και

· Στον εκπαιδευτικό για να διαχειριστεί κάποια περίπτωση μαθητή.

Σε τακτική βάση, ο σχολικός ψυχολόγος επισκέπτεται το σχολείο και έρχεται σε επαφή με το εκπαιδευτικό προσωπικό για την συζήτηση και αντιμετώπιση θεμάτων ψυχοπαιδαγωγικής φύσης που τυχόν έχουν προκύψει.

Ταυτόχρονα, επιμορφώνει και συμβουλεύει σχετικά τους εκπαιδευτικούς, ενώ και οι γονείς των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ, μπορούν σε ραντεβού να συνομιλήσουν μαζί του και να επλουτίσουν τις γνώσεις τους για θέματα που απασχολούν τα παιδιά τους.

Επίσης, ανά τακτά διαστήματα, πραγματοποιούνται στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων, ομιλίες σε εκπαιδευτικούς και γονείς για την ενημέρωση τους πάνω σε θέματα κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης.

Σχολικος Προσανατολισμος

Τα έντονα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης που ταλανίζουν τον τόπο, έχουν επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στον εργασιακό χάρτη, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, όπου τα πάντα πλέον μεταβάλλονται σε εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΝΕΣΙΣ αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού για τους σημερινούς μαθητές μας και αυριανούς επιστήμονες, παρέχουν εξατομικευμένη συμβουλευτική σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, μέσα από τη χρήση σύγχρονων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Με επιστημονικό τρόπο, διερευνώντας και χαρτογραφώντας την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, μπορούμε να προσδιορίσουμε και να προτείνουμε τόσο τις σπουδές, όσο και τα επαγγέλματα που ενδείκνυνται για τον ίδιο.