ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΝΕΣΙΣ με βαθύ αίσθημα εκπαιδευτικής ευθύνης, ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη να παρέχουμε στους μαθητές μας, πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα στο Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο αλλά και το Λύκειο. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εκπονήσει ευέλικτα και κυρίως λειτουργικά και αποτελεσματικά προγράμματα Απογευματινής Μελέτης για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της κάθε τάξης αλλά και του κάθε μαθητή ξεχωριστά, καθώς οι υπεύθυνοι διδάσκοντες επιμελούνται την επίλυση αποριών και φροντίζουν να κατευθύνουν σωστά τους μαθητές Δημοτικού, ώστε να ολοκληρώνουν εύκολα τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Από την άλλη, στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας γίνεται πράξη η εμπέδωση της ύλης και η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών Γυμνσίου και Λυκείου, που αποτελούν τα εχέγγυα για την κατάκτηση της γνώσης αλλά και την επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.


Απογευματινή Μελέτη στο Δημοτικό
Στόχος της Απογευματινής Μελέτης για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δεν είναι άλλος από το να στηριχθεί ο κάθε μαθητής ξεχωριστά, ώστε να αποκτήσει μεθοδικότητα, αυτονομία και αίσθηση του χρόνου στη διαχείριση της ατομικής του μελέτης. Οι μαθητές προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας και  επιστρέφουν στο σπίτι τους διαβασμένοι, ενώ οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τα καθοδηγούν και τα ενθαρρύνουν, ώστε να οργανώνουν σωστά τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από την Απογευματινή Μελέτη, οι μαθητές μαθαίνουν να οργανώνουν σωστά το διάβασμά τους, να ελέγχουν και να διορθώνουν μόνοι τους τα όποια λάθη τους και να εξασφαλίζουν πραγματικά ελεύθερο χρόνο, όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους, αφού δεν χρειάζονται φροντιστήριο!


Ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
Η Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο προσφέρει στον κάθε μαθητή επιπλέον στήριξη σε όλα τα μαθήματα αλλά και τη δυνατότητα να προετοιμαστεί σωστά και υπεύθυνα για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Στη διάρκειά της, ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να λύσει τις όποιες απορίες του, δίχως να χρειάζεται επιπλέον φροντιστηριακή επιβάρυνση. Σε μια εκπαιδευτική βαθμίδα όπου ο μαθητής έρχεται σε επαφή με νέα και απαιτητικά αντικείμενα σπουδών, τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΝΕΣΙΣ έχουν δημιουργήσει ένα πρότυπο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, που επιτρέπει σε κάθε μαθητή Γυμνασίου να προσαρμοστεί γρήγορα και με αποτελεσματικότητα στις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες της συγκεκριμένης βαθμίδας.Το δυναμικό και πολυδιάστατο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας που έχουν σχεδιάσει τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΝΕΣΙΣ για τους μαθητές Λυκείου, δεν σχετίζεται με την προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, αλλά με τη μεθοδική και εντατική φροντιστηριακή προετοιμασία των μαθητών σε βασικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανάλογα με την κατεύθυνση που κάθε μαθητής έχει επιλέξει. Εδώ ο σχεδιασμός εστιάζει στην ανάγκη προετοιμασίας των μαθητών όλων των κατευθύνσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στη φροντιστηριακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στα μαθήματα κατεύθυνσης με πολλές επιπλέον ώρες διδασκαλίας και στην εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία κατευθύνσεων σε μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου, ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες τους. Οι υψηλές βαθμολογίες των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ στις φετινές πανελλαδικής εξετάσεις, αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου καινοτόμου υποστηρικτικού προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας, αποτελεί κλειδί επιτυχίας, καθώς λειτουργεί προς όφελος των υποψηφίων και διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για υψηλές βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις.Μια επιτυχία με μετρήσιμα αποτελέσματα και κυρίως χωρίς... άγχος!

Comments are closed.