ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΝΕΣΙΣ για να κλείσετε ραντεβού να τα γνωρίσετε από κοντά και να ενημερωθείτε υπεύθυνα και αναλυτικά για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Οι εγγραφές των μαθητών για το ερχόμενο σχολικό έτος στο Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο διενεργούνται τον Ιούνιο (1-15), ύστερα από έγγραφη δήλωση των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών.

Μετεγγραφές μαθητών από άλλα σχολεία προς τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΝΕΣΙΣ γίνονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται μαθητές, που συμπληρώνουν κατά το ημερολογιακό έτος της εγγραφής τους, την ηλικία των 6 ετών.

Για την εγγραφή νέων μαθητών στις τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου απαιτείται αποδεικτικό μετεγγραφής, ενώ οι ήδη φοιτούντες στα Εκπαιδευτήρια ΓΕΝΕΣΙΣ μαθητές, εγγράφονται αυτόματα στην επόμενη τάξη χωρίς περεταίρω διαδικασίες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εγγραφεί ένας μαθητής στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

 • Βεβαίωση φοίτησης σε δημόσιο ή ιδιωτικό Νηπιαγωγείο.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας όπου είναι γραμμένο το παιδί (όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης). Είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό να γράφει ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα και αριθμό δημοτολογίου.
 • Φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων από το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού για να διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει τα υποχρεωτικά εμβόλια.
 • Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (βρίσκεται στην προτελευταία σελίδα του Βιβλιαρίου Υγείας), το οποίο παραμένει στο αρχείο του Σχολείου.
 • Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό, το οποίο παραμένει στο Αρχείο του Σχολείου.
 • Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό, το οποίο παραμέ νει στο Αρχείο του Σχολείου.
 • Ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα της Γυμναστικής.
 • Το Α.Δ.Υ. (Ατομικό Δελτίο Υγείας) συμπληρωμένο από παιδίατρο.


ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εγγραφεί ένας μαθητής στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α' τάξη του Λυκείου είναι τα εξής:

 • Πρωτότυπος Τίτλος Σπουδών
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας
 • Δήλωση 2ης ξένης γλώσσας
 • Υπεύθυνη δήλωση Κηδεμονίας

Comments are closed.