ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ:

•Είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:
Ποσοστό επιτυχίας ΓΕΝΕΣΙΣ: 86,36%
Πανελλαδικό ποσοστό επιτυχίας: 72,79%

• Το 45% των μαθητών θετικής κατεύθυνσης, πέτυχαν βαθμολογίες που υπερέβησαν τα 19.000 μόρια.

• Οι μαθητές που είχαν ως πρώτο στόχο, την είσοδό τους στην Ιατρική σχολή, έχουν 100% επιτυχία.

• Το 100% των μαθητών μας, πέτυχε την απευθείας εισαγωγή τους στα ξένα πανεπιστήμια της επιλογής τους, βάσει της βαθμολογικής τους επίδοσης στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Comments are closed.